גלריה מקומית

המקום משמש להצגת תערוכות מתחלפות של אמנים מקומיים, וכן תערוכות שקבוצת המעצבים יצרה.