תכנית החממה לפיתוח, יצור ושיווק מוצרים MADE IN YERUHAM

תכנית החממה MADE IN YERUHAM של מעבדת הפיס "טרמינל עיצוב ירוחם" היא תכנית המחברת קבוצת מעצבים נבחרים לתהליך יצירה ועשיה משותפת בירוחם.

קבוצת המעצבים שנבחרת להשתתף בתכנית עוברת תהליך למידה קבוצתי. במסגרתו נחשפים המשתתפים להזדמנויות ולכוחות הקיימים בירוחם ובנגב. המעצבים מפתחים במסגרת החממה מוצרים ייחודים תוך שיתוף פעולה הדוק עם בעלי המלאכה והמפעלים המקומיים. החממה מספקת תשתית לעבודה, ליווי אישי וקבוצתי ויעוץ של מומחים.

בקרוב תפתח חנות MADE IN YERUHAM בה ניתן יהיה לרכוש את תוצרי תכנית החממה ומוצרים נוספים.